Rood en Blauw (en Groen)

Mogen we in Nederland dan volop worstelen met de nadelen van meerdere partijen die samen een regering moeten vormen, in de VS. wordt meer en meer duidelijk dat een tweepartijenstelsel grote problemen met zich mee kan brengen.

Op mijn rustdag had ik de tijd om Trouw weer eens te downloaden. De Verdieping had als hoofdartikel de gevolgen van de polarisatie tussen democraten (blauw) en de republikeinen (rood) in de VS. Bas den Hond, journalist van Trouw, komt tot de conclusie dat een tweepartijenstelsel niet kan werken als de beide partijen elk een eigen enkelvoudige kleur krijgen. Wanneer alle nuances binnen een partij verdwijnen, blijft er alleen een enkelvoudige keuze tussen gepolariseerde partijen over. Op dit moment lijkt er een eenvormige partij aan de macht die geen rekening wenst te houden met belangrijke minderheden binnen en buiten de partij. Dit terwijl 40% van de kiezers zich niet herkent in een van beide partijprogramma’s.

De frustratie bij de Democraten is nog groter doordat zij de economisch sterkste staten vertegenwoordigen en in verhouding de nettobetalers zijn van de VS. Een van hen heeft gesuggereerd de VS op te splitsen.

De parallellen met Europa zijn te trekken. Op welke manier gaan we om met sterkere en zwakkere regio’s. Hoe kunnen we polarisatie voorkomen en een democratisch proces op gang houden waarbij mensen zich gehoord weten? Wat is de manier om kleur te houden, zonder anderen aan de kant te zetten?
Ik ben benieuwd of dat ons in Europa en in Nederland gaat lukken. Krijgen we in Nederland een coalitie met een vleugje Groen?

In deze fietsgroep zijn er heel wat deelnemers verlegen met de situatie die in de VS ontstaan is. Zij zien de voordelen van een meerpartijenstelsel. Tegelijkertijd heeft een enkeling wel angst voor het “Europese socialisme”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.